Re-integratie tweede spoor


Lees verder

Xs2more.
Startpunt voor een nieuw begin.

Re-integratie tweede spoor

Contact?

Xs2more
Postbus 200
1800 AE Alkmaar
T: 088-700 7750
E: info@xs2more.nl

Re-integreren: de aanpak van Xs2more bij het tweede spoor traject

Doorgaans zal een werknemer na uitval door ziekte in de eigen functie re-integreren bij de huidige werkgever. Dat is echter niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als een medewerker de huidige werkzaamheden door ziekte niet meer kan uitvoeren. Als de werknemer weer aan het werk gaat, wordt in dat geval gezocht naar aangepast werk. Ook dit is niet altijd mogelijk. Als dat zo is en re-integreren lukt niet binnen de eigen organisatie, komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld: het tweede spoor traject. Dat dient uiterlijk binnen zes weken na de eerstejaarsevaluatie te worden opgestart.

Re-integreren lukt niet: de procedure van het tweede spoor traject

Als u uw werknemer bij Xs2more aanmeldt voor een tweede spoor re-integratie, gaan wij altijd eerst na of alle mogelijkheden in het eerste spoor voldoende zijn onderzocht. Het moet echt duidelijk zijn dat re-integreren bij de eigen werkgever niet (meer) mogelijk is. Een te vroeg of onterecht ingezet tweede spoor traject kan leiden tot een loonsanctie en dat is natuurlijk niet de bedoeling. 

Onderzoek naar de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan

Het eerste en tweede spoor traject kunnen bij het re-integreren wel naast elkaar lopen – bijvoorbeeld omdat er nog kans is op herstel voor het eigen werk – maar er al wel sprake is van ziekte die meer dan een jaar duurt. Meestal hebt u als werkgever al door een arbeidskundige laten onderzoeken wat de mogelijkheden van uw werknemer zijn om weer aan het werk te gaan. Dat onderzoek is het uitgangspunt voor ons tweede spoortraject. Is zo’n onderzoek naar de mogelijkheden voor re-integreren nog niet gedaan, dan kunnen wij dat voor u verzorgen.

Wanneer is re-integreren in het tweede spoor aan de orde? 

 • Loopbaanoriëntatie;
 • Jobcoaching;
 • Sollicitatietraining en netwerken;
 • Verkenning van de arbeidsmarkt;
 • Scholing of omscholing;
 • Proefplaatsing;
 • Rapportages met aandacht voor verplichtingen vanuit Wet Poortwachter.
Xs2more

Kordate aanpak bij het tweede spoor traject

Zijn er geen mogelijkheden om bij de eigen werkgever te re-integreren? Dan is de werkgever verplicht om de werknemer een tweede spoor traject aan te bieden. Zorg ervoor dat u rond het eerste ziektejaar van uw werknemer duidelijk hebt of een tweede spoor traject noodzakelijk is. Ook een te laat inzet spoor twee traject kan namelijk een loonsanctie van UWV opleveren. Is een tweede spoortraject nodig? Dan bent u bij Xs2more aan het goede adres!

Wij staan bij tweede spoor re-integratie voor een kordate en voortvarende aanpak. Natuurlijk bestaat die aanpak uit een aantal vaste onderdelen en acties, maar de invulling ervan wordt afgestemd op de situatie van de werknemer. Daarbij speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol. Want die bepaalt in hoeverre uw werknemer belastbaar is en kan re-integreren.

Re-integreren in ander werk bij een nieuwe werkgever

Uw werknemer wordt afhankelijk van ervaring, kennis en kunde, intensief begeleid en ondersteund in het zoeken, vinden en re-integreren in ander werk bij een nieuwe werkgever. De werkgever wordt ontzorgd bij het tweede spoor traject omdat wij alle acties en de voortgang in duidelijke rapportages vastleggen. Zo kunt u aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om uw werknemer weer aan het werk te krijgen. Onze adviseurs vinden het een grote uitdaging uw werknemer aan ander passend werk te helpen.

Een geslaagd tweede spoor traject 

Kortom, het tijdig inschakelen van Xs2more laat de kans van slagen van tweede spoor re-integratie aanzienlijk toenemen. Wij beschikken immers over actuele kennis van regelgeving, jarenlange ervaring op het gebied van re-integreren en beschikken over de vereiste competenties om uw werknemer te begeleiden. Op die manier kunnen we het risico dat re-integratie in het tweede spoor mislukt terugdringen. Ook kunnen we de financiële risico’s voor u als werkgever minimaliseren. 

Weetje: onze aanpak heeft nog nooit tot een loonsanctie geleid!

Werkwijze

Nadat u uw werknemer bij Xs2more hebt aangemeld, zal de adviseur een afspraak maken met uw werknemer voor het voeren van een intakegesprek. Voorafgaand daaraan ontvangt uw werknemer een intakeformulier. Het is de bedoeling dat hij dit formulier ingevuld meeneemt naar het intakegesprek. Het intakegesprek duurt ongeveer twee uur.

De adviseur zal ook een afspraak maken met u als werkgever om het tweede spoor traject en uw verwachtingen te bespreken.

Aan de hand van de verzamelde gegevens stelt de adviseur een intakerapportage op met daarin opgenomen het re-integratieplan. Deze rapportage wordt in concept aan de werknemer gestuurd en na diens akkoord verzonden aan de opdrachtgever inclusief offerte voor het traject.

Het re-integratieplan bevat in elk geval de volgende onderdelen:

 • Een samenvatting van de huidige situatie;
 • Formulering van een realistisch en arbeidsmarktrelevante beroepsrichting (doel);
 • De stappen die nodig zijn om het doel te kunnen bereiken;
 • De verwachte duur van het traject.

Kosten: 535 euro exclusief btw, plus 35 euro exclusief btw dossierkosten (eenmalig); inclusief reiskosten en reistijd.

Doorlooptijd: tussen de getekende opdracht en de oplevering van de intakerapportage zit nooit meer dan 28 dagen, onverwachte omstandigheden voorbehouden.

Weetje: is de re-integratie van uw werknemer vastgelopen en hebt u geen idee hoe u de boel moet vlottrekken? Onze adviseurs weten raad!

Zodra Xs2more de offerte voor het traject getekend binnen heeft, start de adviseur binnen twee weken het tweede spoor traject op. De meeste werknemers hebben weinig recente sollicitatie ervaring. Daarom wordt meestal begonnen met een sollicitatietraining. Uw medewerker krijgt daarvoor opdrachten die hij zelfstandig kan maken en die met de adviseur zullen worden besproken. De adviseur plant hiervoor trainingsgesprekken in. Gemiddeld een keer per vier weken maar zo nodig vaker. Uw medewerker leert een cv opstellen en een sollicitatiebrief te schrijven. Uiteraard aan de hand van moderne werkwijzen en technieken. Zodra uw medewerker zijn cv en brief op orde heeft, kan hij gaan solliciteren. 

Ons uitgangspunt is: binnen zes weken na de start van het traject, gaat de eerste sollicitatie de deur uit! In de weken die volgen, wordt uw medewerker onder meer verder getraind in het verfijnen van zijn sollicitatietechniek, het ontdekken van eigen kracht en sterke punten en het voeren van sollicitatiegesprekken. Ondertussen zal de adviseur steeds met uw medewerker evalueren wat hij nodig heeft. En u wordt met een maandelijkse rapportage op de hoogte gehouden van de voortgang. Meestal zal de adviseur voorafgaand aan de rapportage met u bellen, zodat u al weet hoe het traject verloopt. Door u zo goed te informeren, bent u in de gelegenheid om bij te sturen als u meent dat het traject niet soepel of adequaat verloopt.

Weetje: zelfs de meest huiverige of onzekere werknemer is na een paar weken enthousiast aan het solliciteren!

Dit is het meest intensieve onderdeel van het traject. Hier komt het immers op aan! We willen ander werk vinden, dus we moeten naar buiten treden en profileren.

Meestal gaat de jobhunting gelijk op met de sollicitatietraining. Zo wordt voorkomen dat kostbare tijd verloren gaat. De adviseur levert wekelijks geschikte vacatures aan waarop uw werknemer kan solliciteren. Maar uw werknemer gaat natuurlijk ook zelf op zoek door zich op allerlei vacaturesite en bij uitzendbureaus in te schrijven. Ondertussen probeert de adviseur contacten te leggen voor gesprekken en werkervaringsplekken en de mogelijkheden voor het volgen van stages te onderzoeken. Om de kans op ander werk zo groot mogelijk te maken, wordt veel gesolliciteerd. Niet de enige verplichte wekelijkse sollicitatie, maar vier tot zes sollicitaties per week is makkelijk haalbaar. In deze fase hebben adviseur en werknemer wekelijks contact. Adviseur en werkgever maandelijks. Er wordt maandelijks schriftelijk gerapporteerd.

Weetje: soms ligt de kans op ander werk dichtbij, misschien wel bij de buren!

Heeft uw werknemer passend werk gevonden? Dan zal de adviseur detachering als re-integratie instrument aanraden. De nieuwe werkgever en uw medewerker kunnen dan in de praktijk ontdekken of het werk daadwerkelijk passend is. De nieuwe werkgever loopt op deze manier geen risico en u kunt voor het uitlenen van uw medewerker een inleenvergoeding overeenkomen. Om dit proces succesvol te laten verlopen, is een goede begeleiding cruciaal. Meestal neemt de adviseur deze rol op zich, mits u als werkgever daarmee akkoord gaat. Deze begeleiding maakt namelijk geen vast onderdeel uit van het traject. Voordeel van begeleiding is dat de adviseur mee kan kijken naar de passendheid van het werk en de voortgang kan bewaken. De adviseur kan ook het proces begeleiden van detachering naar contract.

Ziet u af van begeleiding bij de detachering, dan wordt de begeleiding afgerond met een nazorgtraject. Uw medewerker wordt dan nog zes weken begeleid. Een bezoek bij de nieuwe werkgever maakt onderdeel uit van die begeleiding. U als werkgever kunt gedurende die weken terugvallen op de adviseur als u vragen hebt of als er nog onduidelijkheden zijn. Nazorg vindt ook plaats na afloop van de wachttijd en het bekend zijn van de WIA-beschikking.

Weetje: het lukt onze adviseurs meestal om een detachering over te laten gaan in een contract!

“Samenwerking verloopt prettig. Er worden goede en gedegen resultaten geleverd. Xs2more werk prettig, vertegenwoordigt de belangen van werkgever en werknemer goed.”

“Helder en duidelijk in verwachtingen en communicatie, prettige samenwerking en inhoudelijk sterk.”

“Ik vind Xs2more een professionele organisatie die kwaliteit en deskundigheid hoog in het vaandel hebben staan.”

“De kwaliteit en begeleiding is aanzienlijk hoger dan voorgaande organisaties waar wij gebruik van maakten.”

“Professioneel, adequaat en plezierige samenwerking”

“We hebben samen in een hele korte tijd bereikt wat we graag wilden. Nieuw werk gevonden!”

“Betrouwbaar, duidelijk, situatie goed kunnen aanvoelen. Voelde mij geen cliënt, maar meer een samenwerkende partner wat de situatie positief heeft doen uitpakken.”

“Ik ben objectief behandeld en er is veel persoonlijke aandacht voor mij geweest. Mijn contactpersoon is bekwaam en weet waar zij het over heeft.”

“Zeer tevreden over deze dienstverlening. Verliep heel duidelijk en gestructureerd. Begrip voor mijn situatie. Gewoon heel prettig.”

“Zeer begripvol en alles in het werk gesteld om mij zoveel mogelijk te helpen met alles wat nodig was.”

“Heb veel geleerd, ze legde alles zo goed mogelijk uit aan mij, voelde me erg op me gemak bij haar, ze hield goed rekening met mijn gevoelens, kreeg complimenten over mijn goede prestaties, dat motiveerde me heel erg. Ze heeft me erg goed geholpen hoe ik moet reageren op vacatures en solliciteren. Na elk bezoek bij Xs2more ging ik met trots gevoel naar huis.”

Heeft u interesse in onze diensten of meer weten?