Re-integratie coach


Lees verder

Xs2more.
Startpunt voor een nieuw begin.

Re-integratie coach

  Contact?

  Xs2more
  Postbus 200
  1800 AE Alkmaar
  T: 088- 700 7750
  E: info@xs2more.nl

  Wat doet een re-integratie coach?

  Als werkgever bent u verantwoordelijkheid voor een voorspoedig verloop het re-integratietraject, ofwel het proces van terugkeren in (passend) werk na ziekte. Bij het opstarten van re-integratietrajecten lopen veel werkgevers tegen problemen aan. De re-integratie coach van Xs2more helpt werkgevers en werknemers op een snelle en vakkundige wijze bij ieder denkbaar vraagstuk omtrent re-integratie. De re-integratie coach – die ook wel re-integratieconsulent wordt genoemd – biedt begeleiding bij de te nemen stappen in het geval dat een werknemer ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt.

  Wat is een re-integratie coach?

  Een re-integratie coach is een professional die een zieke werknemer helpt bij het zoeken van een baan of re-integratieplek. Meestal gebeurt dit in opdracht van de werkgever. Deze re-integratiebegeleider kan ook worden ingezet door UWV, een gemeente of verzekeraar. De werkgever en de werknemer zijn verplicht om er samen voor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Het is wettelijk verplicht om naar mogelijkheden bij een andere werkgever te zoeken, als het niet lukt om te re-integreren bij de huidige werkgever. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter en staat bekend als re-integratie tweede spoor

  Hier komt de expertise van de re-integratiecoach om de hoek kijken. De re-integratie adviseur van Xs2more kan worden ingezet om de verplichte re-integratie inspanningen van de werkgever grotendeels uit handen te nemen. In de praktijk betekent dit dat de werknemer door de re-integratie coach wordt begeleid bij het vinden van een passende werkplek bij een nieuwe werkgever.

  Wat doet een re-integratiecoach?

  Een re-integratieconsulent begeleidt werknemers om tot een doelgerichte en effectieve benadering van werkgevers te komen. Samen met de werknemer gaat de re-integratiebegeleider van Xs2more op zoek naar passende werkzaamheden buiten de eigen organisatie, die voldoende rekening houden met de belastbaarheid van de werknemer. Bij het bepalen van de zoekrichting baseert de re-integratiecoach zich mede op de rapportage van de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Het advies van de bedrijfsarts die een belastbaarheidsprofiel heeft opgesteld, is altijd het uitgangspunt voor de belastbaarheid. Het belastbaarheidsprofiel geeft de re-integratie adviseur inzicht in wat de werknemer nog wel en wat die niet kan.

  Re-integratie coach

  Wat zijn de taken van een re-integratie coach?

  • Opstellen van een re-integratieplan; 
  • In kaart brengen van de kwaliteiten, wensen, competenties en mogelijkheden van de werknemer; 
  • Coachen bij het omgaan met de veranderende werksituatie; 
  • Aanleren van vaardigheden rondom netwerken en solliciteren; 
  • Motiveren van de werknemer om de arbeidsmarkt te benaderen; 
  • Ondersteunen bij het vinden van geschikte vacatures; 
  • Inzicht geven in de arbeidsmarkt; 
  • Benaderen van potentiële werkgevers, ofwel jobhunting;
  • Ondersteunen bij het netwerken en solliciteren (sollicitatiebrief, CV, sollicitatiegesprekken); 
  • Schriftelijk rapporteren van de re-integratieactiviteiten voor het re-integratieverslag.

  Hoe verloopt een re-integratietraject?

  Het re-integratietraject wordt op een persoonlijke manier ingevuld door de re-integratie coach. Het traject is grotendeels maatwerk en wordt volledig op de kandidaat afgestemd. Meestal bestaat het re-integratietraject uit ontmoetingen en contactmomenten die gemiddeld tweewekelijks plaatsvinden. Daarin komen de volgende onderdelen aan bod: 

  • Intakegesprek met de werknemer waarbij het re-integratieplan wordt opgesteld; 
  • Zelfonderzoek (kwaliteiten, competenties, wensen, mogelijkheden);
  • Oriëntatie op beroepen en de arbeidsmarkt; 
  • Training (netwerken, sollicitatiebrieven schrijven, solliciteren); 
  • Actief solliciteren, banenjacht en jobhunting.

  Het verschilt per traject op welke manier deze onderdelen worden ingevuld. Dit is maatwerk dat de re-integratieconsulent specifiek op de werknemer afstemt. Om het re-integratieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, vindt tijdens het traject doorlopend coaching plaats.

  Hoe lang duurt een re-integratietraject?

  Het verschilt per situatie hoe lang het re-integratietraject duurt. Het traject wordt officieel beëindigd als het traject succesvol is en de kandidaat nieuw werk heeft gevonden. Vervolgens vindt gedurende een korte periode nazorg plaats. Nazorg houdt in dat de re-integratiebegeleider een periode contact houdt met de werknemer om de voortgang van het re-integratieproces bij de nieuwe werkgever te waarborgen. De nazorg vindt in de regel plaats per telefoon of e-mail omdat dat voor de werknemer  gemakkelijk is te combineren met de nieuwe baan.

  Hoe lang blijft de re-integratieconsulent de werknemer begeleiden?

  De re-integratie coach blijft het re-integratietraject meestal begeleiden tot het einde van de wachttijd, als tijdens het traject geen (volledige) werkhervatting plaatsvindt. Tenzij een andere termijn is afgesproken met de werkgever. De wachttijd is een periode van 104 weken – gerekend vanaf de eerste ziektedag – waarin de werkgever het salaris moet doorbetalen. Aan het einde van de wachttijd is door UWV vastgesteld op welke uitkering de werknemer recht heeft: een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een werkloosheidsuitkering.

  Wilt u een re-integratie coach of arbeidsdeskundige inschakelen voor een zieke werknemer? Of wilt u meer informatie over de diensten van Xs2more? Neem dan contact met ons op.

  “Samenwerking verloopt prettig. Er worden goede en gedegen resultaten geleverd. Xs2more werk prettig, vertegenwoordigt de belangen van werkgever en werknemer goed.”

  “Helder en duidelijk in verwachtingen en communicatie, prettige samenwerking en inhoudelijk sterk.”

  “Ik vind Xs2more een professionele organisatie die kwaliteit en deskundigheid hoog in het vaandel hebben staan.”

  “De kwaliteit en begeleiding is aanzienlijk hoger dan voorgaande organisaties waar wij gebruik van maakten.”

  “Professioneel, adequaat en plezierige samenwerking”

  “We hebben samen in een hele korte tijd bereikt wat we graag wilden. Nieuw werk gevonden!”

  “Betrouwbaar, duidelijk, situatie goed kunnen aanvoelen. Voelde mij geen cliënt, maar meer een samenwerkende partner wat de situatie positief heeft doen uitpakken.”

  “Ik ben objectief behandeld en er is veel persoonlijke aandacht voor mij geweest. Mijn contactpersoon is bekwaam en weet waar zij het over heeft.”

  “Zeer tevreden over deze dienstverlening. Verliep heel duidelijk en gestructureerd. Begrip voor mijn situatie. Gewoon heel prettig.”

  “Zeer begripvol en alles in het werk gesteld om mij zoveel mogelijk te helpen met alles wat nodig was.”

  “Heb veel geleerd, ze legde alles zo goed mogelijk uit aan mij, voelde me erg op me gemak bij haar, ze hield goed rekening met mijn gevoelens, kreeg complimenten over mijn goede prestaties, dat motiveerde me heel erg. Ze heeft me erg goed geholpen hoe ik moet reageren op vacatures en solliciteren. Na elk bezoek bij Xs2more ging ik met trots gevoel naar huis.”

  Heeft u interesse in onze diensten of meer weten?