Externe vertrouwenspersoon


Lees verder

Xs2more.
Startpunt voor een nieuw begin.

Externe vertrouwenspersoon

  Contact?

  Xs2more
  Postbus 200
  1800 AE Alkmaar
  T: 088- 700 7750
  E: info@xs2more.nl

  Begeleiding van een vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen

  De werkomgeving hoort in iedere organisatie een veilige omgeving te zijn. Maar helaas komt het veelvuldig voor dat ongewenste omgangsvormen de integriteit op de werkvloer schaden. Ongewenst gedrag valt onder psychosociale arbeidsbelasting en kan leiden tot (langdurige) uitval. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor medewerkers die zich onveilig voelen omdat zij zich geïntimideerd, gepest of gediscrimineerd voelen. U dient ervoor te zorgen dat medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag, na een incident worden opgevangen en begeleid door een gekwalificeerde persoon. Daarvoor kunt u een externe, gecertificeerde vertrouwenspersoon van Xs2more aanstellen.

  Wat zijn de taken van de gecertificeerde vertrouwenspersoon?

  • Zorgen voor opvang en begeleiding van de werknemer die het slachtoffer is van ongewenste omgangsvormen; 
  • Zorgdragen voor een gegarandeerd vertrouwelijke setting;  
  • Samen met de werknemer naar oplossingen zoeken, waarbij vooral de werknemer zelf een actieve rol speelt;
  • Ook geeft de externe vertrouwenspersoon voorlichting over ongewenste omgangsvormen, dit draagt bij aan het bespreekbaar maken, herkennen en voorkomen van ongewenste omgangsvormen.

  Wat doet de vertrouwenspersoon?

  Het is aan te raden om een externe vertrouwenspersoon van Xs2more aan te stellen als werknemers binnen uw organisatie melding maken van ongewenst gedrag. Die zorgt voor opvang en begeleiding van de werknemer die het slachtoffer is van pesten, discriminatie, intimidatie of seksuele intimidatie. Onze gecertificeerde vertrouwenspersonen hebben een gedegen opleiding gevolgd en helpen slachtoffers van ongewenst gedrag in een setting die gegarandeerd vertrouwelijk is. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Samen met de werknemer in kwestie wordt gezocht naar constructieve oplossingen. Hierbij speelt uw medewerker vooral zelf een actieve rol. Als werkgever houdt u in alle gevallen de regie en voorkomt u dubbele petten.

  Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

  In alle soorten professionele organisaties komen ongewenste omgangsvormen voor. Soms is dit van zo’n ernstige mate dat medewerkers niet meer naar het werk durven te gaan. Bijvoorbeeld omdat zij door een of meerdere collega’s worden gepest. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat één op tien werknemers het slachtoffer is van pesten. Al het herhaaldelijk ongewenst negatief gedrag waartegen de persoon die wordt gepest zich niet kan verdedigen, valt onder de noemer pesten.

  Waaraan is ongewenst gedrag te herkennen?

  Ook ongewenst gedrag zoals discriminatie, intimidatie en seksuele intimidatie komen regelmatig voor. Voorbeelden van discriminatie zijn indirect of direct onderscheid op basis van onder andere: geslacht, geloofsovertuiging, etnische achtergrond of seksuele geaardheid. Intimidatie is het onder druk zetten van een collega door psychisch of fysiek geweld of die persoon angst aan te jagen door te dreigen met sancties zoals ontslag. Iedere vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten en ander seksueel getint gedrag in de werkomgeving – die een werknemer tegen wie dit is gericht als ongewenst ervaart – vallen onder seksuele intimidatie.

  Is het verplicht om een externe vertrouwenspersoon aan te stellen?

  Het is geen wettelijke verplichting om als werkgever een vertrouwenspersoon aan te stellen, maar het is wel aan te raden. Want als werkgever bent u verantwoordelijk voor medewerkers die zich onveilig voelen omdat zij zich gepest, (seksueel) geïntimideerd of gediscrimineerd voelen. Bovendien is het bij wet wél verplicht om risico’s zoveel mogelijk tegen te gaan.

  Wat gebeurt er als de werknemer een klacht heeft ingediend?

  Een klacht melden bij de externe vertrouwenspersonen van Xs2more is te allen tijde vertrouwelijk. De werknemer die de melding doet, staat aan het roer en beslist wat er met de klacht gebeurt. Wat wil diegene helder krijgen met de melding en wat is er hiervoor nodig? In het geval dat de medewerker in kwestie wenst dat er concreet iets aan de klacht wordt gedaan, dan ligt de oplossing meestal in het aangaan van de confrontatie met de persoon die zich schuldig maakt aan de ongewenste omgangsvormen. Onze experts bieden tevens gedegen advies en deskundige begeleiding in het gehele proces dat hierbij komt kijken.

  Voorlichting over ongewenste omgangsvormen

  Het is ook mogelijk om de externe vertrouwenspersonen van Xs2more in te zetten om voorlichting te geven. Dit kan een bijdrage leveren aan het herkennen, bespreekbaar maken en voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Bewustwording is van belang omdat het niet altijd duidelijk is in welke gevallen sprake is van ongewenst gedrag. Wat voor de één als grapje is bedoeld, kan voor de andere persoon ongewenst zijn. Maar de gevolgen kunnen hoe dan ook uitmonden in een ernstige mate van stress. Dit kan leiden tot psychische en fysieke klachten en uiteindelijk tot uitval. Ook bestaat er een grote kans dat uw werknemers gedemotiveerd raken. Dat maakt het des te lastiger om de werkzaamheden te hervatten.

  Wilt u meer weten over de externe vertrouwenspersoon, ongewenste omgangsvormen of over de diensten van Xs2more? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  “Samenwerking verloopt prettig. Er worden goede en gedegen resultaten geleverd. Xs2more werk prettig, vertegenwoordigt de belangen van werkgever en werknemer goed.”

  “Helder en duidelijk in verwachtingen en communicatie, prettige samenwerking en inhoudelijk sterk.”

  “Ik vind Xs2more een professionele organisatie die kwaliteit en deskundigheid hoog in het vaandel hebben staan.”

  “De kwaliteit en begeleiding is aanzienlijk hoger dan voorgaande organisaties waar wij gebruik van maakten.”

  “Professioneel, adequaat en plezierige samenwerking”

  “We hebben samen in een hele korte tijd bereikt wat we graag wilden. Nieuw werk gevonden!”

  “Betrouwbaar, duidelijk, situatie goed kunnen aanvoelen. Voelde mij geen cliënt, maar meer een samenwerkende partner wat de situatie positief heeft doen uitpakken.”

  “Ik ben objectief behandeld en er is veel persoonlijke aandacht voor mij geweest. Mijn contactpersoon is bekwaam en weet waar zij het over heeft.”

  “Zeer tevreden over deze dienstverlening. Verliep heel duidelijk en gestructureerd. Begrip voor mijn situatie. Gewoon heel prettig.”

  “Zeer begripvol en alles in het werk gesteld om mij zoveel mogelijk te helpen met alles wat nodig was.”

  “Heb veel geleerd, ze legde alles zo goed mogelijk uit aan mij, voelde me erg op me gemak bij haar, ze hield goed rekening met mijn gevoelens, kreeg complimenten over mijn goede prestaties, dat motiveerde me heel erg. Ze heeft me erg goed geholpen hoe ik moet reageren op vacatures en solliciteren. Na elk bezoek bij Xs2more ging ik met trots gevoel naar huis.”

  Heeft u interesse in onze diensten of meer weten?