Re-integratie eerste spoor


Lees verder

Xs2more.
Startpunt voor een nieuw begin.

Re-integratie eerste spoor

Contact?

Xs2more
Postbus 200
1800 AE Alkmaar
T: 088-700 7750
E: info@xs2more.nl

Werkwijze

Nadat uw werknemer bij Xs2more is aangemeld zal een van onze adviseurs een afspraak maken met uw werknemer voor het voeren van een intakegesprek. Het gesprek duurt ongeveer een uur. De adviseur zal ook een afspraak maken met de werkgever om het traject en de verwachtingen daarvan te bespreken. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt een intake rapportage opgesteld met daarin het plan van aanpak.

De doorlooptijd van de intake is 28 kalenderdagen.

Kosten: 385 euro ex btw plus 35 euro ex btw eenmalige dossierkosten. Reistijd en reiskosten (vanaf onze dichtstbijzijnde locatie) worden in rekening gebracht.

Zodra de offerte voor begeleiding binnen is pakt de adviseur de begeleiding binnen twee weken op. De begeleiding bestaat in ieder geval uit:

  • maandelijks telefonisch contact met de werknemer
  • maandelijks bezoek van de werknemer op de werkplek
  • maandelijks telefonisch contact met de werkgever om de voortgang te bespreken
  • maandelijkse voortgangsrapportage

De begeleiding wordt aangegaan voor een minimale duur van drie maanden. Daarna is verlengen mogelijk.

Het kan zijn dat tijdens de begeleiding naar voren komt dat het verstandig is interventies te adviseren, zoals bijvoorbeeld arbeidsdeskundig onderzoek of gerichte ondersteuning/training van de werknemer. Adviezen van de arbodienst/bedrijfsarts worden altijd bij de begeleiding betrokken.

De begeleiding kan op elk gewenst moment van start gaan op voorwaarde dat er volgens de bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige sprake is van arbeidsmogelijkheden van terugkeer in aangepast (eigen) werk.

Nadat de eerste spoor begeleiding kan worden afgerond, bijvoorbeeld omdat de wachttijd WIA is vol gemaakt, wordt de begeleiding afgerond met een nazorgtraject. Uw medewerker wordt dan nog zes weken begeleid. Hierin vindt afronding van de zorg plaats middels een toelichting op een eventuele WIA beschikking, advies over te maken afspraken (bijvoorbeeld wel of geen contractaanpassing) en advies over te ondernemen acties indien er onverhoopt opnieuw verzuim ontstaat.

Xs2more aanpak!

Uw werknemer is uitgevallen voor het eigen werk en re-integreert in aangepast (eigen) werk: het eerste spoor. Begeleiding van re-integratie in het eerste spoor gebeurt meestal intern. Daar is, op voorwaarde dat voldoende en juiste begeleiding paraat is, niets op tegen. Maar wat als voldoende en juiste begeleiding ontbreekt? Of wat als het verloop van de re-integratie in het eerste spoor verschillend wordt beleefd door werkgever en werknemer? Dan kan externe begeleiding uitkomst bieden. Onze re-integratie adviseurs gaan met werknemer en werkgever in gesprek. Met de juiste kennis en expertise brengen zij de situatie in kaart zodat zij vast kunnen stellen wat nodig is om de re-integratie in het eerste spoor te laten slagen. Zij zijn op de hoogte van eisen waaraan een eerste spoorre-integratie volgens het UWV moet voldoen. Vervolgens begeleiden zij het proces tot aan de WIA-beoordeling. Onze adviseurs kijkt samen met u en de werknemer naar mogelijke oplossingen binnen de organisatie. Misschien zijn aanpassingen nodig of misschien is een andere functie toch passender.

Op welk moment schakelt u een re-integratieadviseur in? In de meeste gevallen is het verzuim van korte duur. De medewerker herstelt binnen een week of kort daarna. Duurt het verzuim langer, volgt een spreekuur bij de bedrijfsarts die vervolgens een zogenaamde probleemanalyse opstelt. Kan de werknemer hervatten? Dan kan dat het moment zijn om een re-integratieadviseur van Xs2more in te schakelen. De re-integratieadviseur neemt u werk uit handen. Daarnaast is het belangrijk dat veel tijd en aandacht besteed wordt aan de veerkracht en motivatie van de werknemer, vooral als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan verwacht.

Xs2more is onderdeel vormt een netwerkorganisatie met haar zusterbedrijven Preventix arbodiensten en Werkxe HR-diensten. Met onze bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en HR-specialisten zorgen we ervoor dat de medewerker optimaal door onze re-integratieadviseur wordt begeleid en dat u zich hierbij geen zorgen hoeft te maken ten aanzien van uw verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Graag gaan wij met u in gesprek om deze specifieke dienstverlening nader toe te lichten dan wel u te adviseren over een medewerker die zich in een vergelijkbare situatie als bovenstaand bevindt. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen wij voor u maatwerk en een hierbij passende offerte bieden.

Weetje: onze aanpak heeft nog nooit tot een loonsanctie geleid!

“Samenwerking verloopt prettig. Er worden goede en gedegen resultaten geleverd. Xs2more werk prettig, vertegenwoordigt de belangen van werkgever en werknemer goed.”

“Helder en duidelijk in verwachtingen en communicatie, prettige samenwerking en inhoudelijk sterk.”

“Ik vind Xs2more een professionele organisatie die kwaliteit en deskundigheid hoog in het vaandel hebben staan.”

“De kwaliteit en begeleiding is aanzienlijk hoger dan voorgaande organisaties waar wij gebruik van maakten.”

“Professioneel, adequaat en plezierige samenwerking”

“We hebben samen in een hele korte tijd bereikt wat we graag wilden. Nieuw werk gevonden!”

“Betrouwbaar, duidelijk, situatie goed kunnen aanvoelen. Voelde mij geen cliënt, maar meer een samenwerkende partner wat de situatie positief heeft doen uitpakken.”

“Ik ben objectief behandeld en er is veel persoonlijke aandacht voor mij geweest. Mijn contactpersoon is bekwaam en weet waar zij het over heeft.”

“Zeer tevreden over deze dienstverlening. Verliep heel duidelijk en gestructureerd. Begrip voor mijn situatie. Gewoon heel prettig.”

“Zeer begripvol en alles in het werk gesteld om mij zoveel mogelijk te helpen met alles wat nodig was.”

“Heb veel geleerd, ze legde alles zo goed mogelijk uit aan mij, voelde me erg op me gemak bij haar, ze hield goed rekening met mijn gevoelens, kreeg complimenten over mijn goede prestaties, dat motiveerde me heel erg. Ze heeft me erg goed geholpen hoe ik moet reageren op vacatures en solliciteren. Na elk bezoek bij Xs2more ging ik met trots gevoel naar huis.”

Heeft u interesse in onze diensten of meer weten?