Re-integratie eerste spoor


Lees verder

Xs2more.
Startpunt voor een nieuw begin.

Re-integratie eerste spoor

Contact?

Xs2more
Postbus 200
1800 AE Alkmaar
T: 088-700 7750
E: info@xs2more.nl

Re-integratie eerste spoor: de aanpak van Xs2more!

Iedere werkgever krijgt er vroeg of laat mee te maken: werknemers die uitvallen voor het eigen werk. Samen met uw medewerker dient u aan effectieve re-integratie te werken. Vraagt u zichzelf af: wat is re-integratie? Alle acties die worden ondernomen om de getroffen medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, vallen onder de noemer re-integratie. Bij het beantwoorden van de vraag ‘wat betekent re-integratie?’ is het ook belangrijk om te weten dat terugkeer naar werk op twee manieren kan plaatsvinden. 

Wat is re-integratie? 

Bij re-integratie eerste spoor gaat de werknemer weer aan het werk bij de huidige werkgever. Eventueel in aangepast werk of in een nieuwe functie. Bij re-integratie tweede spoor kan de medewerker niet meer werken bij de huidige werkgever en krijgt die ander passend werk bij een andere werkgever. 

Begeleiding van een re-integratie adviseur van Xs2more 

Uw werknemer is uitgevallen voor het eigen werk en re-integreert in aangepast (eigen) werk: re-integratie eerste spoor. De begeleiding van re-integratie in het eerste spoor gebeurt meestal intern. Op voorwaarde dat er voldoende en de juiste begeleiding paraat is, is daar niets op tegen. Maar wat als voldoende en juiste begeleiding ontbreekt? Of wat als het verloop van de re-integratie in het eerste spoor door de werkgever en de werknemer verschillend wordt beleefd? Dan kan externe begeleiding door een re-integratie adviseur van Xs2more uitkomst bieden. 

Van welke voordelen profiteert u met een re-integratie adviseur van Xs2more? 

  • Expertise die inzichtelijk maakt wat nodig is voor een geslaagde re-integratie; 
  • Kennis van alle wet- en regelgeving waar re-integratie volgens het UWV aan moet voldoen; 
  • Optimale begeleiding van het re-integratieproces tot aan de WIA-beoordeling
  • De motivatie en veerkracht van de zieke medewerker worden gestimuleerd; 
  • Geen zorgen over uw verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Hoe verloopt re-integratie eerste spoor?

Terugkeer in de eigen organisatie staat voorop bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer, ofwel re-integratie eerste spoor. Daarbij gaat het dus om de inspanningen die zijn gericht op hervatten bij het eigen bedrijf. Bij het beantwoorden van de vraag ‘wat is re-integratie?’ is ook de volgorde van het traject van belang. Ten eerste staat terugkeer in het eigen werk voorop. Als dat niet lukt, moet worden gekeken naar aangepast werk. Wanneer ook dat niet slaagt, is re-integratie in een andere functie verplicht.  

Wat betekent re-integratie eerste spoor voor de werknemer en de werkgever?

De re-integratie adviseur van Xs2more gaat met de werknemer en werkgever in gesprek. Met de juiste kennis en expertise brengt die de situatie in kaart, zodat de adviseur kan vaststellen wat nodig is om de re-integratie eerste spoor te laten slagen. De re-integratie adviseur is op de hoogte van alle eisen waaraan re-integratie eerste spoor volgens het UWV moet voldoen. Vervolgens begeleidt onze adviseur het proces tot aan de WIA-beoordeling. Ook kijkt onze re-integratie adviseur samen met u en de werknemer naar mogelijke oplossingen binnen de organisatie. Misschien is aangepast werk nodig of misschien is een andere functie toch passender. Het zoeken naar een andere functie binnen uw bedrijf is verplicht. 

De re-integratie adviseur van Xs2more inschakelen 

Op welk moment schakelt u een re-integratie adviseur in? In de meeste gevallen is het verzuim van korte duur. De medewerker herstelt binnen een week of kort daarna. Duurt het verzuim langer, dan volgt een spreekuur bij de bedrijfsarts die vervolgens een zogenaamde probleemanalyse opstelt. Kan de werknemer hervatten? Dan kan dat het moment zijn om een re-integratie adviseur van Xs2more in te schakelen. De re-integratie adviseur neemt u werk uit handen. Daarnaast is het belangrijk dat veel tijd en aandacht wordt besteed aan de veerkracht en motivatie van de werknemer, vooral als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan verwacht.

Optimale begeleiding bij re-integratie eerste spoor 

Xs2more werkt samen met haar zusterbedrijf Preventix Arbodiensten. Met onze bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en HR-specialisten zorgen we ervoor dat de medewerker optimaal door onze re-integratie adviseur wordt begeleid. Daarnaast zorgen we ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken ten aanzien van uw verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Onze re-integratie adviseur gaat graag met u in gesprek om u te adviseren over een medewerker die zich in een vergelijkbare situatie bevindt zoals bovenstaand omschreven. De specifieke dienstverlening in het kader van re-integratie eerste spoor wordt tot in detail aan u toegelicht. De adviseur geeft antwoord op al uw vragen, zoals: wat is re-integratie, wat valt er onder re-integratie, en wat kan en moet ik doen aan re-integratie? Afhankelijk van de vraagstelling bieden wij u maatwerk en een passende offerte

Weetje: onze aanpak heeft nog nooit tot een loonsanctie geleid!

Werkwijze

Nadat uw medewerker bij Xs2more is aangemeld, zal een re-integratie adviseur een afspraak maken met uw werknemer voor het voeren van een intakegesprek. Het gesprek duurt ongeveer een uur. De adviseur zal ook een afspraak maken met de werkgever om het traject en de verwachtingen daarvan te bespreken. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt een intake-rapportage opgesteld met daarin het plan van aanpak. Ook krijgt de werknemer antwoord op al zijn vragen, zoals wat is re-integratie, wat is het verschil tussen re-integratie eerste spoor en re-integratie tweede spoor en is re-integratie in een andere functie binnen het bedrijf verplicht?

De doorlooptijd van de intake is 28 kalenderdagen.

Kosten: 385 euro exclusief btw plus 35 euro exclusief btw eenmalige dossierkosten. Daarnaast worden reistijd en reiskosten (vanaf onze dichtstbijzijnde locatie) in rekening gebracht.

Zodra de offerte voor begeleiding bij re-integratie eerste spoor binnen is, pakt de re-integratie adviseur de begeleiding binnen twee weken op. De begeleiding bestaat in ieder geval uit:

  • Maandelijks telefonisch contact met de werknemer;
  • Maandelijks bezoek van de werknemer op de werkplek;
  • Maandelijks telefonisch contact met de werkgever om de voortgang te bespreken;
  • Maandelijkse voortgangsrapportage.

De begeleiding bij re-integratie eerste spoor wordt aangegaan voor een minimale duur van drie maanden. Daarna is verlengen mogelijk.

Het kan zijn dat tijdens de begeleiding bij re-integratie eerste spoor naar voren komt dat het verstandig is interventies te adviseren, zoals arbeidsdeskundig onderzoek of gerichte ondersteuning/training van de werknemer. Adviezen van de arbodienst/bedrijfsarts worden altijd bij de begeleiding betrokken.

De begeleiding bij re-integratie eerste spoor kan op elk gewenst moment van start gaan, op voorwaarde dat er volgens de bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige sprake is van arbeidsmogelijkheden van terugkeer in aangepast (eigen) werk.

Nadat de begeleiding bij re-integratie eerste spoor kan worden afgerond – bijvoorbeeld omdat de wachttijd WIA is volgemaakt – volgt een nazorgtraject. Uw medewerker wordt dan nog zes weken begeleid door onze re-integratie adviseur. Hierin vindt de afronding plaats met een toelichting op een eventuele WIA-beschikking, advies over te maken afspraken (bijvoorbeeld wel of geen contractaanpassing bij re-integratie in andere functie) en advies over te ondernemen acties indien er onverhoopt opnieuw verzuim ontstaat.

“Samenwerking verloopt prettig. Er worden goede en gedegen resultaten geleverd. Xs2more werk prettig, vertegenwoordigt de belangen van werkgever en werknemer goed.”

“Helder en duidelijk in verwachtingen en communicatie, prettige samenwerking en inhoudelijk sterk.”

“Ik vind Xs2more een professionele organisatie die kwaliteit en deskundigheid hoog in het vaandel hebben staan.”

“De kwaliteit en begeleiding is aanzienlijk hoger dan voorgaande organisaties waar wij gebruik van maakten.”

“Professioneel, adequaat en plezierige samenwerking”

“We hebben samen in een hele korte tijd bereikt wat we graag wilden. Nieuw werk gevonden!”

“Betrouwbaar, duidelijk, situatie goed kunnen aanvoelen. Voelde mij geen cliënt, maar meer een samenwerkende partner wat de situatie positief heeft doen uitpakken.”

“Ik ben objectief behandeld en er is veel persoonlijke aandacht voor mij geweest. Mijn contactpersoon is bekwaam en weet waar zij het over heeft.”

“Zeer tevreden over deze dienstverlening. Verliep heel duidelijk en gestructureerd. Begrip voor mijn situatie. Gewoon heel prettig.”

“Zeer begripvol en alles in het werk gesteld om mij zoveel mogelijk te helpen met alles wat nodig was.”

“Heb veel geleerd, ze legde alles zo goed mogelijk uit aan mij, voelde me erg op me gemak bij haar, ze hield goed rekening met mijn gevoelens, kreeg complimenten over mijn goede prestaties, dat motiveerde me heel erg. Ze heeft me erg goed geholpen hoe ik moet reageren op vacatures en solliciteren. Na elk bezoek bij Xs2more ging ik met trots gevoel naar huis.”

Heeft u interesse in onze diensten of meer weten?